Loading images...

Om PrivatHospitalet Skørping

PrivatHospitalet Skørping fungerer inden for det danske sundhedsvæsen med anerkendte undersøgelser, behandlingsformer og pleje. Vi er et supplement – og ikke et alternativ – til det offentlige sygehusvæsen.

På PrivatHospitalet Skørping er patienten i centrum. Fra forundersøgelsen, og hele opholdet igennem, gør vores stab af speciallæger og sygeplejersker alt for at give en individuel og personlig behandling.

Det er således samme speciallæge der foretager forundersøgelse, operation, stuegang og udskrivelse.

Ved både undersøgelse og behandling har vi reelt ingen ventetid.

Vi bestræber os på at skabe og vedligeholde et højt kvalitetsniveau på hospitalet. Patienterne kan forvente et meget højt serviceniveau og en kvalitet, der er opnået gennem mange års erfaringer som et af landets ældste privathospitaler.

Print Print